Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(D:\vhosts\didem-rahvanci.com\http/wp-content/plugins/D:\vhosts\didem-rahvanci.com\http\wp-content\plugins\nextgen-gallery\lang/nggallery-tr_TR.mo) is not within the allowed path(s): (D:\vhosts\didem-rahvanci.com\) in D:\vhosts\didem-rahvanci.com\http\wp-includes\l10n.php on line 457
Didem Rahvancı – DARWİNİST İDEOLOJİLER FİKREN YIKILMADIKÇA DÜNYA HUZUR BULMAZ

DARWİNİST İDEOLOJİLER FİKREN YIKILMADIKÇA DÜNYA HUZUR BULMAZ

Dünya tarihinin en büyük aldatmacalarından biri olan Darwinizm, aynı zaman da 20. yüzyılda insanlığı felaketlere sürüklemiş olan şiddete dayalı ideolojilerin de kökenidir. Charles Darwin’in bilim dışı görüşüne göre, doğada acımasız bir yaşam mücadelesi ve bitmeyen bir kavga olduğunu iddia eden Darwinizm’in getirdiği ahlak anlayışının temelinde mücadele etmek ve çatışmak yatar.

Darwinist ideolojinin yalanları hayatın bir mücadele ve savaş yeri olduğunu iddia eder. Hayatta kalabilmek için ise vargücüyle savaşmak ve bu savaştan galip çıkmak gereklidir. Darwinizm’in temelsiz iddialarından dayanak bulan komünizm ve faşizm de insanlık tarihinin bir çatışmadan ibaret olduğunu savunur ve ancak savaşarak gelişme kaydedilebileceğini söyler ve teorinin ideolojisini tarih, politika ve sosyal hayat gibi konularda da etkili hale getirmeye çalışır.

Bu durumda da  faşist lider Hitler’in üstün ırkı oluşturma saplantısından, Komünizmin kurucularından Karl Marx’ın “İnsanlık tarihi sınıf çatışmalarının tarihidir” yanılgısına, Çinli Komünist Lider Mao’nun milyonlarca insanı, sözde bir tür hayvan gibi görüp akıl almaz vahşetler uygulamasından, İtalyan diktatör Mussolini’nin “Savaşın tüm insan enerjisini en yüksek noktaya taşıdığı” iddiasına, kapitalizmin “güçlülerin zayıfların üzerine basarak daha da güçlenmelerini”  öngörmesinden,  kanlı komünist lider Joseph Stalin’in zalim çalışma kamplarına kadar bir çok vahşi ve insanlık dışı uygulama sözde bilimsel bir kılıf kazanır.

Temelleri Darwinizme dayanan ve insanlık düşmanı birer ideoloji olan  komünizm de, faşizim de insanlara korku ve dehşet yaşatmayı, suçsuz masumları öldürmeyi, kendi devletinin askerine polisine saldırmayı, kavgayı, çatışmayı emreder. Komünist ve faşist ideolojilerde hakim olan inanç acımasızlık, vicdansızlık, insafsızlıktır. Bu ideolojilerde toplumlar vahşi hayvanların yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ettikleri ortamlara dönüştürülmeye çalışılır. Bunun nedeni Darwinizmin onlara aslında birer hayvan olduklarını ve aynı hayvanlar gibi mücadele ederlerse hayatta kalabileceklerini söylemesidir.

Evrimci P.J. Darlington, Evolution For Naturalists (Natüralistler İçin Evrim) kitabında vahşetin, Darwinist teorinin bir getirisini olduğunu şöyle itiraf ediyor;

Birinci nokta bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir, en uzak atamızdan bize miras kalmıştır… O zaman vahşilik insanlar için normaldir; evrimin bir ürünüdür.(P.J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, s. 243-244)

Evrimci P.J. Darlington’ın bu itirafından anlaşıldığı gibi, Darwinist ideolojiyi benimseyenlerin insanları hayvan gibi görmesi ve hayvanlara yapılan muamelenin insanlara da uygun olduğunu düşünmeleri kendilerince çok normaldir. Darwinistler, bu sapkın ideolojinin peşinden giderek  Allah’ın varolduğunu, yaratılış amaçlarını ve öldükten sonra Allah’ın huzurunda hesap vereceklerini düşünmezler. Bu gaflet halinin sonucunda da Allah korkusu olmayan her insanda olduğu gibi, bencil, çıkarcı ve zalim birer birey halini alırlar.

Komünizmin de ve faşizmin de amacı insanın tesadüfler sonucunda varolan bir hayvan olduğuna inanan Darwinist ideolojinin temellerini insanlara ve toplumlara benimsetmektir. Darwinist düşüncelerin hakim olduğu ve ağırlıklı olarak Darwinist eğitim  yapan toplumlardaki bireylerin bir kısmının zamanla milli ve manevi değerlerin tamamından uzaklaşarak materyalist zihniyetin etkisi aldına girdikleri bir gerçektir. Bu bireylerin oluşturduğu toplumlarda sadakatin, dürüstlüğün, sevginin, şevkatin, merhametin hiçbir değeri yoktur. Aldıkları Darwinist eğitimin bir getirisi olarak bu kişiler yıkıcı ideolojilerin, sapkın fikirlerin peşinden giderler. Herşeyin tesadüfler eseri oluştuğuna ve öldükten sonra yok olacaklarına inanan bu kişiler için din, aile, millet, bayrak herşey değersizdir.

Oysa bu sapkın ideolojiler ancak Darwinizmin fikren çökertilmesi, insanlara şuursuz bir hayvan değil, Allah’ın bir kader ile yarattığı, düşünen, akledebilen ruh sahibi birer insan olduklarını, ölümle yok olmayacaklarını aksine sonsuz bir yaşama kavuşacaklarını, Allah’ın varlığını, birliğini anlatarak ortadan kalkabilir.

Darwinizm ve onun temelini oluşturduğu diğer sapkın ideolojilerin ortadan kalması ve insanların din ahlakına yönelmesi ile yeryüzündeki tüm zulüm, şiddet, acı ve sıkıntı yerini sevgi, neşe, huzur, zenginlik ve refaha bırakacaktır.

Kavgaya kavgayla, saldırana saldırıyla, küfredene küfürle cevap verilmez. Kuran ahlakında bu yoktur. Batıl her fikir ancak hak anlatılarak yok edilebilir.

Terörün, anarşinin, çatışmanın, zulmün hayatın gerçeği olduğunu düşünenler çok büyük bir yanılgı içindedirler. İnsan fıtratı barış, huzur, refah, dostluk, samimiyet üzerindedir. Ancak insanlar bu fıtratlarını Darwinist ideolojinin fikren tamamen ortadan kaldırılması ile yaşayabilirler. Darwinist ideoloji ve ideolojilerin fikren ve bilimsel çalışmalarla tamamen ortadan kaldırılması mutluluğun anahtarı olacaktır.

didemrahvanci@yahoo.com
https://www.facebook.com/didem.rahvanci
https://twitter.com/DidemRahvanci


jigolo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)